تحقیق در مورد مديريت اسناد

مطالب دیگر:
📚گزارش کارآموزی در اداره مخابرات📚گزارش کارآموزی معاونت عمرانی📚گزارش کارآموزی در کارخانه فولاد مازندران📚گزارش کارآموزی در کارخانه نقشین یزد📚گزارش کارآموزی رنگرزي چاپ و تكميل كالاي نساجي📚گزارش کارآموزی چاپ و تثبيت ابعادي كالا📚گزارش کارآموزی صنايع نساجي📚گزارش کارآموزی نيروگاه سيكل تركيبي نيشابور📚گزارش کارآموزی در شرکت برق نوروز پیمان📚گزارش کارآموزی 30 روزه عمران📚گزارش کارآموزی رشته عمران احداث ساختمان📚گزارش کارآموزی کامپیوتر در یک شرکت داده پردازی کامپیوتری📚گزارش کارآموزی در یک شركت الكترونيك📚گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری📚گزارش کارآموزی سخت افزار ACCESS📚گزارش کارآموزی نرم افزار كامپيوتربا موضوع آشنايي با مفاهيم اوليه پست الكترونيك كار با نامه ها📚گزارش کارآموزی مکانیک آشنايي با پرس ها و نحوه عملكرد آن ها📚گزارش کارآموزی الکترونیک در پتروشيمي بوعلي سينا📚گزارش کارآموزی طراحی سیستم مالی صنعتی در شرکت غذایی پیچک📚گزارش کارآموزی در شرکت تجهیزات پزشکی

دانلود

فرمت فایل: ورد

تعداد صفحات: 117

فهرست مطالب

فصل اول : روش انتشار ، صدور و تعويض اسناد مالكيت و ...

روش قبول درخواست ثبت.............................................................................. 1

روش انتشار آگهي هاي نوبتي......................................................................... 7

روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت................. 10

روش انتشار آگهي تحديد عمومي.................................................................. 13

روش تحديد حدود عمومي............................................................................ 15

روش انتشار آگهي هاي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن................. 17

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك......... 21

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت املاك ثبت شده......................................... 24

روش صدور سند مالكيت المثني.................................................................... 26

فصل دوم : از بين رفتن سند

روش تعويض اسناد مالكيت غير قابل استفاده(اعم از سوخته- فرسوده- آب ريخته- برگي پاره شده و امثالهم)..31

فصل سوم : انواع روش تبديل ، تفكيك ، وصول ، بازداشت ، اسناد مالكيت ملك

روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد............................................... 33

روش تجميع حدود املاك كه داراي سند مالكيت مي باشند........................... 35

روش افزار املاك........................................................................................... 38

روش تفكيك املاك....................................................................................... 45

روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك49

روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري........... 49

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري........................................................... 50

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري........................................................... 50

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيت دار............ 52

روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك............................................................. 55

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده....................................................... 57

روش صدور اسناد مالكيت اعياني................................................................... 59

روش اجراي مادة 45 آئين نامه قانون ثبت...................................................... 65

روش اجراي احكام افزار صاده از مراجع قضائي صالحه................................. 71

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات(سند متمم).......................................... 76

روش اصلاح حد به كوچه.............................................................................. 77

روش اجراي مادة 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه دااي سند مالكيت مي‌باشند 81

روش ابطال اسناد مالكيت قبلي و صدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاهها . 85

روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شود و نحوة ابطال آن.. 88

روش صدور سند مالكيت به نام وراث........................................................... 93

روش ابطال سند مالكيت المثني...................................................................... 98

روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي...................... 99

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني................................................................... 101

روش تهيه پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه نسبت به آنها سند مالكيت صادر شده است(تجديدي) 104

روش اقدام نسبت به تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرش و تقاضاي ثبت 107

روش اقدام نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت 110